Интро

   За авторката

Г-ца Милена Кирилова Милушева е родена на 28.09.1966г. в гр. София. Завършила е Висшия Химикотехнологичен институт през 1991 година. От 12 години работи в сферата на частния бизнес.

През 1998 г. у нея се поражда необяснимо желание да се занимава с живопис. За кратък период от време е обхваната изцяло от творческа потребност да рисува с цветни моливи, с маслен пастел, с акварел, темпера и маслени бои, за да изрази видимо емоционалните вълнения на вътрешния си духовен свят.

През месец юли 2002 г. и се предоставя възможността да открие първата си самостоятелна изложба в град Варна, озаглавена “Провокация - спирала на времето”. Към спонтанната и изява да рисува на добро художествено и техническо ниво, медиите проявяват голям интерес.

В изложбата си, Милена Милушева , представя картини от цикъла “Сезони”, “Пролет”, “Лято”, “Есен”, “Зима”, една поредица от витражи и творби от така наречената фрактална живопис.

За разлика от реалистичната живопис, в която творческите послания са очевидни, Милушева абстрактно и почти трансцедентално се изразява по един достъпен, разбираем начин за почти всички хора, с потребност за духовно извисяване.

Посетителят е провокиран и шокиран от многообразието на цветове и форми, излъчвани от картините и , които не очертават граници за въображението му.
Изложбата на Милена Милушева в град Варна, “Провокация - спирала на времето”, е от такова естество и ниво, че логично следват поредица от участия в колективни изложби в гр. Кюстендил в галерията “Владимир Димитров Майстора “ : март 2003 г., декември 2003 г. и март 2004 г.

През август 2003 г. немската телевизия RTL, впечатлена от картините и , и от тяхното положително въздействие, ги заснема в свое предаване за България.

2006 Милена Милушева. Всички права запазени. Забранено за рекламни цели.